Wat wij doen

KABOOST

KABOOST zet zich in voor de revalidatie bij kinderen en jongeren na een oncologische aandoening om zo de levenskwaliteit, het zelfvertrouwen en de participatie te bevorderen.
Neem contact op
Door de verbeterde therapieën is de genezingskans voor kinderen met kanker gestegen naar 80%, wat uiteraard heel positief is. Toch wordt bijna 75% van de kinderen die genezen geconfronteerd met één of meerdere langetermijneffecten van de intensieve behandeling. Die langetermijneffecten hebben een negatieve invloed op de levenskwaliteit.

Langetermijneffecten optimaliseren

Het project KABOOST in het UZ Gent wil de behandeling van die langetermijneffecten optimaliseren met een multidisciplinair zorgtraject voor kinderen en jongeren na een oncologische aandoening.

Enkele langetermijneffecten die kinderen ondervinden zijn een verminderde fysieke fitheid en activiteit, een verhoogd sedentair leven (meer zitten door meer schermtijd), een verminderde uithouding en spierkracht, vermoeidheid, een veranderde lichaamssamenstelling en psychosociale moeilijkheden zoals een verminderd mentaal welzijn en moeilijkheden op vlak van participatie en re-integratie op school en sport en/of vrijetijdsbesteding.

Image

Werking

KABOOST bestaat uit een coaching- en trainingsprogramma gedurende 4 maanden. Voorafgaand aan het programma worden de deelnemers multidisciplinair gescreend. Met deze screening wordt het huidig niveau van functioneren in kaart gebracht a.d.h.v. vragenlijsten, een lichaamsmeting en een inspanningstest. Het resultaat van deze inspanningstest bepaalt of een gesuperviseerd of individueel trainingsprogramma voor thuis wordt aangeboden.

Elk kind krijgt gedurende het zorgtraject een sporthorloge waarmee dagdagelijkse activiteiten worden gemonitord. Naast de trainingen worden de kinderen en hun ouders ook gecoacht door het gespecialiseerd multidisciplinair team bestaande uit een kinesist, diëtist, psycholoog en ergotherapeut.

De coaching start met 3 groepssessies, telkens per leeftijdsgroep. Na de groepssessies kunnen ook individuele coachingsessies plaatsvinden waar men verder aan de slag gaat met individuele doelstellingen. Op het einde van de interventie en na een jaar worden de kinderen opnieuw gemeten om objectieve verbeteringen op vlak van fysieke fitheid, activiteit, vermoeidheid, lichaamssamenstelling, psychosociaal welzijn en levenskwaliteit vast te stellen.

Deelnemen aan KABOOST

Jaarlijks zijn er telkens 3 instapmomenten voorzien: in januari, april en september.

Neem contact op met het KABOOST-team via Ka-BOOST@uzgent.be of via +32 (0)9 332 05 97 voor meer informatie.

Wil je KABOOST graag steunen?

Doe een gift