Wat wij doen

Wetenschappelijk onderzoek (KIKARES)

Eén van de doelen van vzw Kinderkankerfonds is wetenschappelijk onderzoek naar kinderkanker steunen, dit doen we met het project KInderKAnkerRESearch (KIKARES).

Vraag je projectfinanciering hier aan

Wetenschappelijk onderzoek als cruciale factor in de strijd tegen kinderkanker

Vzw Kinderkankerfonds is ervan overtuigd dat onderzoek cruciaal is en blijft in de strijd tegen kinderkanker. Dankzij de wetenschap zijn er de voorbije decennia enorme stappen vooruit gezet. Zo maakt de toenemende kennis over het kankergenoom het mogelijk om snel een juiste diagnose te stellen en de behandeling correct af te stemmen. De behandelingstechnieken zijn verbeterd, met een hogere overlevingskans als resultaat.

Sommige vormen van kanker blijven echter erg levensbedreigend. We begrijpen nog onvoldoende de reden van herval en de gevolgen van de behandeling op de verdere levenskwaliteit. Er is dus nog veel onderzoek nodig om alle huidige vragen en problemen op te lossen. Om net dat onderzoek mogelijk te maken, zijn heel wat professionelen en financiële middelen nodig.

Soorten onderzoek

  • Fundamenteel onderzoek: leren hoe kanker in het lichaam ontstaat en wat de zwakke plekken zijn van kankercellen.
  • Translationeel onderzoek: kennis uit het fundamenteel onderzoek omzetten naar praktische toepassingen om kanker op te sporen of te behandelen.
  • Klinisch onderzoek: onderzoek in het ziekenhuis, klinische (internationale) studies waarin wordt nagegaan of een behandeling beter werkt dan de gangbare behandeling, de opslag van weefselmateriaal voor later wetenschappelijk onderzoek.

Oog voor jonge onderzoekers

Daarnaast heeft vzw Kinderkankerfonds bijzondere aandacht voor jonge onderzoekers die met innoverende ideeën en pilootprojecten weinig kansen kregen via de reguliere kanalen voor wetenschappelijke fondsenwerving. Met de juiste steun kunnen ze hun onderzoek opstarten en met de eerste overtuigende data aankloppen bij andere kanalen.

Vzw Kinderkankerfonds helpt ook opstartende of lopende onderzoeksprojecten met de aankoop van laboratoriumbenodigdheden zoals toestellen en reagentia.

Image

Wil jij graag het wetenschappelijk onderzoek steunen?

Doe een gift