Neem ons op in je testament

Jouw nalatenschap kan echt een verschil maken voor kinderen met kanker en hun gezinnen.

De projecten die we ondersteunen en het onderzoek dat we financieren zijn niet vanzelfsprekend, ze vragen inspanning en middelen. En die middelen komen integraal van donaties en legaten. Dus ook jij kunt een verschil maken. Jouw legaat maakt het verschil voor ieder kind.

Juridische informatie

  • Bijzonder legaat: de erfgenaam krijgt een som geld of een precies omschreven goed zoals een huis.
  • Legaat ten algemene titel: de erflater legateert een gedeelte of een percentage van zijn goederen. Bijvoorbeeld een vierde van de goederen of alle onroerende goederen.
  • Algemeen legaat: één of meer personen erven de algemeenheid van goederen die u bij uw overlijden nalaat. Dit impliceert niet dat die personen ook alle goederen van de nalatenschap effectief ontvangen, maar enkel de rest van de nalatenschap waarover je niet op een andere wijze heeft beschikt, bij bijzonder legaat.

Voor meer informatie en herziening van uw testament neem je rechtstreeks contact op met je notaris.

Op testament.be vind je ruim honderd goede doelen en maatschappelijke instellingen terug die je kunt opnemen in je testament. Ze wil het taboe rond het opstellen van een testament doorbreken en mensen bewustmaken van het belang om een goed doel op te nemen in hun testament. Je vindt er, naast alle goede doelen, ook praktische en juridische informatie over het opmaken van je testament.

“Elke dag nemen 5 Belgen een goed doel op in hun testament.”

Vraag de folder aan

"*" indicates required fields

Post ontvangen
Address