Geschiedenis

Image

De eerste stappen in 1986

Het verhaal van vzw Kinderkankerfonds begint in 1986 met de opstart van een financieel steunfonds voor de toenmalige kinderkankerafdeling 3K6 van het UZ Gent.

Dit initiatief werd genomen door de kinderoncoloog dokter Yves Benoit, die de allereerste financiële steun ontving  via een familiefeest. Dit financieel steunfonds zorgde voor de aankoop van bijkomend materiaal voor de kinderen in het ziekenhuis alsook voor de vergoeding van medicijnen die toen niet terugbetaald werden. Dankzij de enthousiaste reacties en meerdere succesvolle inzamelingen werd in het voorjaar van 1988 beslist om verder te werken met een onafhankelijke vereniging. Vzw Kinderkankerfonds werd geboren!

Ons doel

Sinds 2 juni 1988 ontstaat vzw Kinderkankerfonds met als doel gezinnen te steunen met psychologische en financiële hulp, ziekenhuisafdelingen vooruit te helpen met materiaal en extra medewerkers, en wetenschappelijk onderzoek financieel te ondersteunen.

Verwezenlijkingen

Sinds de oprichting heeft vzw Kinderkankerfonds talrijke initiatieven genomen om het lot van zieke kinderen te verbeteren: van materiële hulp voor de afdeling tot financiële ondersteuning op maat voor de gezinnen. Onze vzw heeft ook fors geïnvesteerd in bijkomende professionele hulp voor de kinderen en hun gezinnen. Tot in 1998 was er geen enkele overheidsvoorziening voor degelijke psychologische opvang op een kinderkankerafdeling. Die leemte werd opgevuld door vzw Kinderkankerfonds. Ook werd op de ziekenhuisafdeling bijkomend verpleegkundig personeel ingeschakeld en nog altijd worden dankzij vzw Kinderkankerfonds extra verpleegkundigen en artsen aan de afdeling toegevoegd.

Sommige leemtes in de gezondheidszorg die vzw Kinderkankerfonds aantoonde, zijn intussen erkend door de overheid. Er zijn structurele oplossingen geboden. Zo maken psychologen deel uit van het behandelend team en is er een regeling voor de palliatieve thuiszorg.

Verder heeft vzw Kinderkankerfonds altijd steun verleend aan wetenschappelijk onderzoek en blijven we dat verderzetten.

Image
Image

Het Koesterproject en deLIEving

Vanaf 1990 is veel energie en aandacht gegaan naar de organisatie van thuiszorg in het Koesterproject. Met dit project komen we tegemoet aan een van de belangrijkste behoeften van zieke kinderen: thuis zijn.

Vanuit onze bezorgdheid voor het hele gezin hebben we in 2006 deLIEving opgestart voor broers en zussen.

Steun aan Vlaamse kinderoncologische afdelingen

Vzw Kinderkankerfonds steunt de Vlaamse kinderoncologische afdelingen van het UZ GentUZ AntwerpenUZ Brussel en UZ Leuven door te zorgen voor:

  • Verloning van extra personeel
  • Aankoop van medische en verpleegkundige uitrusting
  • Kindvriendelijke aankleding van de ziekenhuisafdeling en -kamers
  • Spelotheek en dvdtheek
  • Logistieke ondersteuning

Childrencancer.be gelanceerd in 2020

De website childrencancer.be verbindt Belgische organisaties in hun strijd tegen kinderkanker.

Zo wil het ouders en naasten van een kind met kanker wegwijs maken in de verschillende ondersteunende organisaties en hun activiteiten.

Op 15 februari 2020, op Wereld Kinderkanker Dag, lanceerden een 20-tal Belgische vzw’s samen met ondersteuning van de Koning Boudewijnstichting het portaal childrencancer.be.

Tot dan was er geen centraal portaal beschikbaar dat antwoorden biedt op vragen over kinderkanker.  De nieuwe website verbindt Belgische organisaties in hun strijd tegen kinderkanker. Zo wil het ouders en naasten van een kind met kanker wegwijs maken in de verschillende ondersteunende organisaties en hun activiteiten. Denk hierbij aan juridische, logistieke en financiële steun, wetenschappelijk onderzoek, belangenbehartiging en recreatieve activiteiten voor zieke kinderen.

Childrencancer.be zal worden gecoördineerd door 3 organisaties: vzw Kinderkankerfonds, TUKI en KickCancer. Alle deelnemende organisaties hebben op voorhand een charter getekend waardoor ze een transparante, eerlijke en betrouwbare werking garanderen, met respect voor de privacy en de relatie tussen dokter en patiënt. Het platform wil gezinnen, naasten, zorgverleners, professionals, en mogelijke donateurs en vrijwilligers informeren over de werking van deze organisaties.

Daarnaast hebben de deelnemende organisaties nu een forum om informatie en de beste praktijken uit te wisselen: zo kunnen ze in de toekomst kinderen met kanker en hun naasten op een meer professionele manier ondersteunen. Elk gezin getroffen door kinderkanker zal voortaan op één platform informatie kunnen vinden over de meest actieve Belgische organisaties op het gebied van kinderkanker.

Image
Image

vzw Kinderkankerfonds vandaag

Vandaag de dag blijft vzw Kinderkankerfonds alle initiatieven steunen en houdt het de vinger aan de pols om veranderende noden te signaleren en naar oplossingen te zoeken. In de toekomst hopen we meer te kunnen investeren in wetenschappelijk onderzoek. Nog lang niet alle kinderen genezen van kanker en nog lang niet alle kinderen genezen op een aanvaardbare manier. 

"De vereniging heeft tot doel, met uitsluiting van enig winstoogmerk, de bevordering van de lichamelijke en geestelijke gezondheid van het kind met kanker, de verbetering van de sociale situatie van betrokken kind en gezin en het ondersteunen van wetenschappelijk kankeronderzoek". – Doelstelling zoals geformuleerd in de statuten van vzw Kinderkankerfonds.