Wat wij doen

KOESTER

Kinderen met kanker in het ziekenhuis willen niets liever dan thuis zijn. KOESTER maakt dat mogelijk door de behandelingen zo veel mogelijk thuis verder te zetten. Ze bieden thuisbegeleiding, curatieve en (post-)palliatieve zorg en psychosociale ondersteuning op maat van het kind en zijn gezin.

KOESTER is te bereiken op het rechtstreekse nummer 09 332 24 39. 

Wat is KOESTER?

KOESTER is een thuiszorgproject en staat voor Kinder Oncologische Eenheid voor Specifieke Thuiszorg en Rehabilitatie. Sinds vzw Kinderkankerfonds KOESTER stichtte in 1992 zetten zij zich in om kinderen met kanker tijdens hun behandeling zoveel mogelijk thuis te laten zijn. Ook wanneer het kind niet meer kan genezen en in een palliatieve of terminale fase komt, is het heel belangrijk om in de geborgenheid van het eigen gezin thuis te kunnen blijven. Dat is enkel mogelijk dankzij de professionele hulp van dit gespecialiseerd team.

KOESTER wil een goed voorbeeld zijn van hoe de transmurale zorg (=zorg buiten het ziekenhuis) er kan uitzien. Dit kan alleen door zeer goed samen te werken met de bestaande eerstelijnsgezondheidszorg.

Het KOESTER-team

  • vijf verpleegkundigen
  • een kinderoncoloog
  • een kinderpsycholoog
  • een sociaal assistent
Image

Welke zorgen biedt KOESTER?

  • Curatieve zorg (zorg voor kinderen in behandeling): Bieden van catheterzorg, intraveneus toedienen van antibiotica, beschikbaar stellen van medisch materiaal, ... Zo kunnen een aantal zorgen thuis verstrekt worden zodat het kind minder in het ziekenhuis moet opgenomen worden. KOESTER organiseert en coördineert alle zorg samen met onder meer thuisverpleegkundigen en de huisarts.
  • Palliatieve zorg (zorg voor kinderen die niet meer kunnen genezen): Het vermijden van een heropname in het ziekenhuis tijdens de palliatieve fase maakt dat het kind thuis kan verblijven in de geborgenheid van zijn eigen gezin. Dicht bij de ouders, broers en zussen. Niet alleen het gezinsleven maar ook het contact met de familie en de buurt blijft beter lopen. Dankzij de professionele kennis kan het KOESTER-team voor meer comfort zorgen, de pijn bestrijden en psychologische ondersteuning aanbieden.
  • Postpalliatieve zorg (zorg na overlijden): Hier gaat het om opvang en begeleiding van een gezin na het overlijden. Voor deze gezinnen organiseren we twee keer per jaar een ontmoetingsmoment met lotgenoten. De verpleegkundigen staan (in een beurtrol) 24 uur per dag en 7 dagen per week ter beschikking. KOESTER is een onmisbaar onderdeel van de totaalzorg die vzw Kinderkankerfonds aan kinderen met kanker verleent en is een voorbeeldproject geworden in België en ver daarbuiten.
Image

Gedeeltelijk gesubsidieerd

Sinds 2010 is er vanuit de overheid een partiële, structurele financiering voor deze Pediatrische Liaison Functie. En niet alleen voor kinderen met kanker, maar eveneens voor andere chronisch zieke en palliatieve kinderen. Ondanks die ondersteuning blijft het project sterk afhankelijk van vzw Kinderkankerfonds. Zonder vzw Kinderkankerfonds zou KOESTER niet in staat zijn om de zorg te bieden die ze nu biedt.
Image

Wil je KOESTER graag steunen?

Doe een gift