Terug naar overzicht

Waarom vragen we vanaf nu naar uw rijksregisternummer bij een gift?

Image

Als je een gift doet via onze website vragen we vanaf nu om ook je rijksregisternummer in te vullen.

U heeft het misschien al via de media vernomen, dat er op 28 december 2023 een nieuwe wet getiteld “Wet houdende diverse fiscale bepalingen” goedgekeurd werd. Een van de nieuwe regels voor verenigingen is dat elke organisatie die fiscale attesten mag uitreiken, verplicht is om bij het indienen van de attesten bij de FOD Financiën het rijksregisternummer van de donateurs die recht hebben op belastingvermindering te vermelden. De belastingdienst zal de betrokken personen dus met zekerheid kunnen identificeren en hun fiscaal attest zal dus automatisch op hun belastingaangifte verschijnen. De wet is van toepassing voor giften vanaf 1 januari 2024.

Indien u in de loop van 2024 een gift heeft gedaan/ zal doen van 40 euro of meer en daar graag en fiscaal attest voor wenst, dan vragen we om uw rijksregisternummer aan ons door te geven. Dit kan via een invulformulier op onze website: kinderkankerfonds.be/fiscaal-attest

Het rijksregisternummer mag eveneens per brief of mail doorgegeven worden. Gelieve hierbij ook uw naam en adresgegevens te noteren.

Contactgegevens

Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met mevr. Vanessa Van Hoeck op het nummer 09/430.01.12.


Gepubliceerd op 30 mei 2024