Fiscaal attest

Waarom vragen we vanaf nu naar uw rijksregisternummer bij een gift?

U heeft het misschien al via de media vernomen, dat er op 28 december 2023 een nieuwe wet getiteld “Wet houdende diverse fiscale bepalingen” goedgekeurd werd. Een van de nieuwe regels voor verenigingen is dat elke organisatie die fiscale attesten mag uitreiken, verplicht is om bij het indienen van de attesten bij de FOD Financiën het rijksregisternummer van de donateurs die recht hebben op belastingvermindering te vermelden. De belastingdienst zal de betrokken personen dus met zekerheid kunnen identificeren en hun fiscaal attest zal dus automatisch op hun belastingaangifte verschijnen. De wet is van toepassing voor giften vanaf 1 januari 2024.

Indien u in de loop van 2024 een gift heeft gedaan van 40 euro of meer en daar graag een fiscaal attest voor wenst, dan vragen we om uw rijksregisternummer aan ons door te geven. Dit kan via dit invulformulier. 

Indien u dit al eens heeft doorgegeven, hoeft u dit niet opnieuw te doen.

Het rijksregisternummer mag eveneens per brief of mail doorgegeven worden. Gelieve hierbij ook uw naam en adresgegevens te noteren.

Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met mevr. Vanessa Van Hoeck op het nummer 09/430.01.12 .

Vul jouw gegevens in

"*" indicates required fields

Adres*

Het invullen van jouw rijksregisternummer staat de overheid toe om je attest direct in Tax-on-Web weer te geven en wordt niet voor andere doeleinden gebruikt.