Terug naar overzicht

Maak kennis met het kinderoncologisch team van het UZA!

Image

Als je kanker hebt, komt er veel bij kijken. Uiteraard komt er een dokter langs, word je verzorgd door de liefste verpleegkundigen, maar eigenlijk zijn er veel meer mensen die er samen voor zorgen dat een kind met kanker de beste zorgen krijgt. Daarom stellen we graag het kinderoncologisch team van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) aan jullie voor.

www.franktoussaint.be, UZA-kinderoncologie

In eerste instantie zijn er uiteraard de artsen, de kinderhematologen-oncologen. In het UZA zijn dat er zes: dokter Philip Maes, professor dokter Koen Norga, dokter Machiel Van Den Akker, dokter Toon Van Genechten, dokter Jaques Van Heerden en ten slotte dokter Joris Verlooy. De dokters stellen de diagnose en maken vervolgens een passend behandelplan op. Gedurende de behandeling volgen ze eventuele bijwerkingen op en kijken nauwlettend hoe het ziekteproces evolueert om hierop in te spelen. Zij doen ook vaak beroep op andere artsen-specialisten om hen te adviseren over bepaalde aspecten tijdens het diagnose- en behandeltraject.

Naast de dokters, zijn er ook verpleegkundig trajectbegeleiders. Lotte, Lien en Flore nemen deze taak op zich. Zoals het woord het zelf zegt, begeleiden ze de patiënten (en hun ouders) doorheen het hele traject vanaf de start tot einde behandeling. Ze zijn een eerste aanspreekpunt bij vragen en eventuele problemen. Ze geven extra informatie over de ziekte, specifieke onderzoeken, de behandeling van het kind, bijwerkingen van de medicatie, gevolgen van de behandeling, afspraken en het praktische verloop van de ziekenhuisbezoeken. Ook achter de schermen coördineren en plannen ze het traject in het ziekenhuis.

www.franktoussaint.be, UZA-kinderoncologie

Onze verpleegkundig consulent, Renke, staat samen met de artsen in voor de kwaliteitscontrole van de medische en verpleegkundige zorg van de patiënt. Zij heeft een coachende rol en vormt een aanspreekpunt voor het verpleegkundig team. De verpleegkundig consulent heeft als taak om behandelprotocollen en wetenschappelijk onderzoek te vertalen naar de praktijk. Op deze manier verzekeren we ons ervan dat we kwaliteitsvolle zorg bieden die helemaal up-to-date is. Ze beheert ook de ‘noodlijn’ en is dus aanspreekpunt als de kinderen thuis een acuut probleem hebben.

De verpleegkundigen verzorgen onze patiënten van top tot teen tijdens opnames, dagopnames en consultaties. Ze dienen medicatie toe, geven chemotherapie, helpen bij sondevoeding …

Beweging blijft een belangrijke factor in het genezingsproces. Tijdens de behandelperiode ligt de nadruk niet op het verbeteren van de kracht of conditie, maar op het behouden van wat je hebt. Bij de kinesitherapeut kan de patiënt terecht voor adviezen of in bepaalde gevallen voor extra training. Bewegen en het leveren van fysieke inspanning is tijdens een kankerbehandeling vaak niet meer vanzelfsprekend, maar is zeker wel noodzakelijk.

www.franktoussaint.be, UZA-kinderoncologie

De pedagogisch medewerkers, Aline en Juliette, organiseren dagdagelijks leuke activiteiten, zoals knutselen, koken, buiten spelen, voorlezen, muziek maken, gezelschapsspelletjes spelen … Ze bereiden de patiënt ook voor op bepaalde onderzoeken met de VR-bril en helpen het kind af te leiden tijdens bepaalde onderzoeken.

Kanker heeft een enorme impact op het kind, maar evenzeer op het gezin. Onze psychologen, Sigrun en Britt staan mee in voor de eerste opvang en psycho-educatie binnen het ganse zorgtraject. Ze zullen samen met het gezin deze emotioneel moeilijke situatie aanpakken. Zowel de patiënten als broers, zussen en ouders kunnen bij hen terecht voor ondersteunende en therapeutische gesprekken.

Eten en drinken is niet altijd even gemakkelijk als je ziek bent. Onze diëtisten An, Ulrike en Jade volgen de voedingstoestand van de patiënt regelmatig op. Samen wordt er gezocht naar aangepaste voeding die voor het kind op dat moment lukt om ervoor te zorgen dat de voedingstoestand zo goed mogelijk blijft. Bij vragen specifiek over voeding, kan je steeds bij de diëtisten terecht.

De afdeling kinderoncologie in het UZA neemt deel aan verschillende wetenschappelijke studies om een beter inzicht te krijgen in de veiligheid en de doeltreffendheid van de behandeling. Dit onderzoek wordt voorbereid, gecoördineerd en opgevolgd door onze studiecoördinatoren: Caroline en Katja. Er gebeurt met name onderzoek dat bijdraagt tot de verbetering van de overlevingskansen en/of de levenskwaliteit van onze patiënten. Kinderen en hun ouders hebben de mogelijkheid om op vrijwillige basis deel te nemen aan deze studies.

Een kankerdiagnose heeft eveneens een grote praktische/financiële/sociale impact op het gezin. Leen, onze sociaal werker van de dienst patiëntenbegeleiding informeert en ondersteunt gezinnen met vragen over het tijdelijk stopzetten of verminderen van arbeidsprestaties en financiële tegemoetkomingen. Leen maakt de ouders wegwijs in de voorzieningen die er zijn ter ondersteuning van gezinnen met een ziek kind.

www.franktoussaint.be, UZA-kinderoncologie

De klinisch apothekers Katleen en Elien, ondersteunen de artsen in het voorschrijven van chemotherapie en zorgen voor duidelijke verpleegkundige instructies bij het toedienen van de medicatie. De chemotherapie wordt dan door de kinderoncoloog voorgeschreven op basis van lengte, gewicht en leeftijd van de patiënt. Naast chemotherapie zijn er ook andere geneesmiddelen zeer belangrijk bij de behandeling. De apothekers volgen op welke geneesmiddelen toegediend worden en checken mogelijke interacties tussen geneesmiddelen.

Wanneer een kind ernstig ziek is, verdwijnt school niet zomaar naar de achtergrond. Zieke kinderen hebben net als gezonde leerlingen recht op onderwijs, zowel thuis als in het ziekenhuis.

Alle zieke kinderen krijgen tijdens hun opname een lesaanbod van de leerkrachten van de Leerexpert ziekenhuisschool: van kleuter tot secundair. Wanneer het door de behandeling niet mogelijk is om naar de eigen school te gaan, kan tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH) en/of Bednet opgestart worden.

Sinds 2013 is ook het project ‘muziektherapie’ gestart op onze afdeling. Op wekelijkse basis komt onze muziektherapeute, Luna, bij de patiënten. Het mooie van muziek is dat het zich kan aanpassen aan elke leeftijd. Naast het muzische element is er ook een therapeutische factor; muziek is een uitlaatklep voor emoties. Het brengt verstrooiing, verbinding, maar ook een manier om expressie te geven aan wat men voelt.

Als multidisciplinair oncologisch team zitten wij wekelijks samen om het verdere verloop van de behandeling van de patiënt te bespreken en kunnen zo snel bijsturen indien nodig.

Wij zijn de vzw Kinderkankerfonds dan ook zeer erkentelijk voor de steun die we mogen ontvangen. Op deze manier kunnen we onze omkadering voor de patiënt en zijn familie zo kwaliteitsvol mogelijk inrichten.

– Ellen, Administratief coördinator kinderoncologie (UZA)


Gepubliceerd op 22 juni 2023