Terug naar overzicht

Sint-Jozefscollege Capucienenlaan

Image

28 februari 2023

Traditie in het vierde leerjaar: driekoningen zingen voor vzw Kinderkankerfonds

“In het Sint-Jozefscollege te Aalst gaan de leerlingen jaarlijks driekoningen zingen. Vooraf worden de groepjes verdeeld, afspraken gemaakt over de kledij en liedjes aangeleerd. Elk groepje schrijft ook een tekst om zich voor te stellen en het doel van het gezang te verklaren.
In dit geval gaat het geld immers niet naar de eigen portemonnee, maar komt alles in één grote pot voor het goede doel. Dat doel is al verschillende jaren vzw Kinderkankerfonds.
Als school vinden we het belangrijk dat onze leerlingen ook op sociaal vlak ‘opgevoed’ worden. We leren hen graag een ‘steentje’ bij te dragen om sociale projecten te steunen. Op je eentje kan je de wereld niet redden, maar vele steentjes vormen uiteindelijk een grote berg! Wij sturen dus met plezier jaarlijks ons ‘steentje’ naar vzw Kinderkankerfonds.”

Het vierde leerjaar van het Sint-Jozefscollege Capucienenlaan heeft Driekoningen gezongen en zo 3.645,85 euro ingezameld ten voordele van vzw Kinderkankerfonds! Bedankt!