Door de verbeterde therapieën is de genezingskans voor kinderen met kanker gestegen naar 80%, wat heel positief is. Toch wordt bijna 75% van de kinderen die genezen geconfronteerd met één of meerdere langetermijneffecten van de intensieve behandeling. Die langetermijneffecten hebben een negatieve invloed op de levenskwaliteit. Het project KABOOST in het UZ Gent, met de financiële steun van vzw Kinderkankerfonds, wil de behandeling van die langetermijneffecten optimaliseren met een multidisciplinair zorgtraject voor kinderen en jongeren na een oncologische aandoening.

Enkele langetermijneffecten die kinderen ondervinden zijn een verminderde fysieke fitheid en activiteit, een verhoogd sedentair leven (meer schermtijd) maar ook een verminderde uithouding en spierkracht, vermoeidheid, een veranderde lichaamssamenstelling en psychosociale moeilijkheden zoals een verminderd mentaal welzijn en moeilijkheden op vlak van participatie en re-integratie naar school en sport en/of vrijetijdsbesteding.

Hoe het werkt

KABOOST bestaat uit een coaching- en trainingsprogramma gedurende 4 maanden. Voorafgaand aan het programma worden de deelnemers multidisciplinair gescreend. Met deze screening wordt het huidig niveau van functioneren in kaart gebracht a.d.h.v. vragenlijsten, een lichaamsmeting en een inspanningstest. Het resultaat van deze inspanningstest bepaalt of een gesuperviseerd of individueel trainingsprogramma voor thuis wordt aangeboden. Elk kind krijgt gedurende het zorgtraject een sporthorloge waarmee dagdagelijkse activiteiten worden gemonitord. Naast de trainingen worden de kinderen en hun ouders ook gecoacht door het gespecialiseerd multidisciplinair team bestaande uit een kinesist, diëtist, psycholoog en ergotherapeut.

De coaching start met 3 groepssessies, telkens per leeftijdsgroep. Na de groepssessies kunnen ook individuele coaching sessies plaatsvinden waar men verder aan de slag gaat met individuele doelstellingen. Op het einde van de interventie en na één jaar worden de kinderen opnieuw gemeten om objectieve verbeteringen op vlak van fysieke fitheid en activiteit, vermoeidheid, lichaamssamenstelling, psychosociaal welzijn en levenskwaliteit vast te stellen.

 

Heb je zelf kinderkanker (overwonnen) of ken je iemand die tot deze doelgroep behoort en zou je na het lezen van deze tekst graag deelnemen aan het project? Twijfel niet om ons vrijblijvend te contacteren via Ka-BOOST@uzgent.be of via het nummer 09 332 05 97. Per jaar zijn er telkens 3 instapmomenten voorzien: in januari, april en september.