Terug naar overzicht

Een uitgeregende maar geslaagde Plantdag

Image

Zaterdag 9 december bundelden vzw Kinderkankerfonds en Natuurpunt Aalter hun krachten voor een bijzondere gebeurtenis: de aanplant van een verjaardagsbos in natuurgebied Zouter in Aalter. Ter ere van de 35ste verjaardag van vzw Kinderkankerfonds werden maar liefst 1.000 bomen geplant.

Dierik, voorzitter van vzw Kinderkankerfonds, benadrukte de betekenis achter deze unieke viering: ‘Gezondheid is je grootste schat, dat was en blijft onze slogan. In de afgelopen 35 jaar hebben we echter geleerd dat onze leefomgeving en het milieu een grote rol spelen in onze geestelijke en lichamelijke gezondheid. Het bos dat we vandaag planten, moet iets blijvends zijn dat nog vele decennia een waardig gedenkteken zal zijn en tegelijkertijd meewerkt aan een vergroening van onze omgeving.’

De samenwerking tussen vzw Kinderkankerfonds en Natuurpunt Aalter richtte zich niet alleen op het vieren van een ver- jaardag, maar ook op het bevorderen van een gezonde leefomgeving. ‘Door hier bijkomend bos te voorzien versterken we de bestaande boskernen van Schuurlo, voor soorten zoals havik, buizerd, bosuil, boomklever, roodborsttapuit en rosse vleermuis. We streven naar een gevarieerd structuurrijk bos. We bekijken de mogelijkheid om ook één of meerdere bospoelen te realiseren. Ook de uitbouw van een wandelpad langs de aanwezige dreven is een mogelijkheid die we onder- zoeken zodat we het wandelnetwerk van het Bulskampveldgebied kunnen versterken’, aldus Natuurpunt.

Ons verjaardagsbos maakt deel uit van het bredere natuur- en bosherstelproject van Natuurpunt in Zouter, waar deze winter in totaal 4.000 bomen worden geplant. Nieuwe bossen hebben tal van positieve effecten, zoals het absorberen van CO2, het bieden van verkoeling en het dienen als natuurlijke buffer tegen overstromingen en droogte.

De boomplantdag was echter niet zonder uitdagingen. Moedige deelnemers, die soms van heel ver kwamen, trotseerden niet alleen de hevige regen en wind, maar ook de modderpoel die het terrein was geworden. Ondanks de moeilijke omstandigheden waren de planters vast- besloten om het verjaardagsbos tot stand te brengen. Velen hadden dan ook een persoonlijke reden om hun boom/bomen te planten. Er werd geplant voor (overleden) (klein)kinderen, vrienden, familie, … Na het inspannende en soms ook emotionele werk kon iedereen bekomen dankzij de warme drankjes die Natuurpunt had voorzien.

Deze geslaagde plantdag toont aan dat zelfs onder uitdagende omstandigheden, met de steun van enthousiaste deelnemers en organisaties zoals Natuurpunt, een positieve impact kan worden gemaakt op het milieu en de gemeenschap. Het verjaardagsbos zal niet alleen een blijvende herinnering zijn, maar ook een symbool van hoop en gezondheid voor de komende generaties.

We willen graag Natuurpunt bedanken voor de vlotte samenwerking, iedereen die een boom kocht en zo ons bos steunde, en natuurlijk iedereen die de hevige regen trotseerde om dit bos te realiseren.


Gepubliceerd op 20 december 2023