Terug naar overzicht

De Algemene Vergadering van vzw Kinderkankerfonds

Image

Zoals onze statuten dat voorschrijven hadden we midden mei de jaarlijkse Algemene Vergadering van onze vereniging. Een veertigtal geëngageerde leden van de vzw komen dan samen om de resultaten en de plannen van de vzw te bekijken en te beoordelen. Het is niet alleen een wettelijke verplichting maar voor onze organisatie ook telkens een toetssteen of we nog op het juiste spoor zitten. Er is trouwens ruimte voor nieuw en jong bloed in de Algemene Vergadering, wie zich geroepen voelt neemt best contact op met Catharina of Dierik.

Uit de A​lgemene Vergadering worden 9 bestuurders gekozen die dan de Raad van Bestuur vormen, zij komen ongeveer om de 6 weken samen om bij te sturen waar nodig en vooral om er over te waken dat we ons zelf aan onze plannen en beloftes houden. Zij komen uit verschillende disciplines en brengen hun ervaring en vakkennis uit de meest verscheiden domeinen hier op tafel.

Vanuit de Raad worden dan nog eens 3 bestuurders aangeduid als Dagelijks Bestuur, zij zijn het die met Catharina en het team het dagelijks reilen en zeilen van de vereniging uitmaken en die snel kunnen schakelen wanneer dat nodig is.

Die hele structuur zorgt ervoor dat we de juiste projecten kiezen en onze schenkers kunnen garanderen dat hun centen goed worden gebruikt. Wanneer projecten over meerdere jaren lopen kunnen de verslagen daarover geconsulteerd worden om zeker te zijn dat alles correct verloopt. Een externe revisor komt dan ook nog elk jaar de boeken controleren en geeft zijn uiteindelijk fiat over de cijfers.

Daarmee hebben we het vooral over de financiën gehad, maar de verschillende bestuursorganen hebben natuurlijk nog een veel belangrijkere rol die erin bestaat om de juiste keuzes te maken en of die keuzes in overeenstemming zijn met ons credo: de levenskwaliteit van kinderen met kanker en hun familie verbeteren.Voor wetenschappelijke projecten hebben we dan ook nog eens de hulp van een neutrale, onafhankelijke,Wetenschappelijke Raad die gaat beoordelen of aangevraagde ondersteuning voor onderzoek ook beantwoord aan onze voorwaarden.

Financieel gaat het onze vzw dankzij de vele duizenden schenkers nog altijd goed. Het dipje tijdens de corona periode was gelukkig ook van voorbijgaande aard. We kunnen zonder zorgen verzekeren dat voor alle lopende projecten de centen voorhanden zijn en daar waar wij salarissen betalen is de werkzekerheid ook verzekerd.

We hebben vorig jaar vastgesteld dat we in de komende jaren onze residenties zullen moeten uitbreiden. Het idee van Prof. Benoit, dat onze gezinnen dicht bij het ziekenhuis moesten kunnen verblijven wanneer nodig om medische of logistieke redenen, was de juiste visie. Het intens gebruik sinds de opstart bewijst dat elke week. De capaciteit in Leuven is nu al hopeloos te laag en ook in Gent is het soms spannend, daar gaan we in de volgende jaren iets aan doen.

Al vanaf de start heeft vzw Kinderkankerfonds geïnvesteerd in KABOOST omdat wij er ook van overtuigd zijn dat een goede revalidatie zorgt voor een betere re-integratie van een kind na een afwezigheid door ziekte. De therapie is nu voorgesteld aan het RIZIV en wordt binnenkort terugbetaald. Een kleine overwinning voor KKF, een grote pluim op de hoed van Prof. Ruth Van Der Looven die de bezieler is van het project en wiens enthousiasme iedereen overweldigt.

Nog een beetje uitleg over de stand van zaken bij SuperKrachtig Lekker, waar de eerste onderzoeksresultaten konden getoond worden en natuurlijk… de keuken die eindelijk in de steigers staat en tegen eind juli kant en klaar zal zijn.

En dan was iedereen toe aan een drankje en een hapje en heel veel gebabbel en commentaar.

Een geslaagd jaar werd afgesloten met een geslaagde vergadering. De toekomst ziet er positief uit.

 

– Dierik, Voorzitter van de raad van bestuur


Gepubliceerd op 17 mei 2024