Denk jij er ook aan om een goed doel op te nemen in je testament?

Jouw nalatenschap kan echt een verschil maken voor kinderen met kanker en hun gezinnen. Ontdek wat we doen voor hen en waarom jouw steun broodnodig is.

Projecten

Met onze verschillende projecten hebben we een grote impact op het traject dat kinderen met kanker en hun familie doorlopen (ontdek ze hier). Denk maar aan Studio Nona. Met dit project bieden we spel en ontspanning op maat aan huis. Zo kunnen de patiënten even ontsnappen aan hun ziekte en zich opnieuw uitleven als kind.

Neem de ervaring van Dilan. Hij ging door een zware periode na het verwijderen van zijn hersentumor. Hij moest veel opnieuw aanleren en kon ook niet meer naar school. Het resultaat was dat hij zich vaak verveelde, niet wetend hoe hij zijn vrije tijd kon invullen. En toen kwam Studio Nona langs. Hij vertelt over die tijd: “Ik ben Studio Nona heel dankbaar, zo’n namiddag deed me even alles vergeten. Ik zou het iedereen sterk willen aanraden. Want niet alleen de activiteiten zijn leuk, je kan ook eens praten met de medewerkster. Ik hoop dan ook dat dit kan blijven bestaan, dat ook andere kinderen hier kunnen van genieten, net zoveel als ik. En dat het hen ook verder op weg helpt.”

 

 

 

Wetenschappelijk onderzoek

Een andere, heel belangrijke tak van ondersteuning, is de financiering van wetenschappelijk onderzoek. Onderzoek is cruciaal in de strijd tegen kinderkanker. Er zijn al veel stappen gezet de voorbije jaren, maar er is nog veel werk voor de boeg. Een voorbeeld van een wetenschappelijk onderzoek dat het Kinderkankerfonds mee financierde, vind je hier.

 

 

 

De projecten die we ondersteunen en het onderzoek dat we financieren zijn natuurlijk niet vanzelfsprekend, ze vragen inspanning en middelen. En die middelen komen integraal van donaties en legaten. Dus ook jij kunt een verschil maken; jouw legaat maakt het verschil voor ieder kind. 

 

 Juridische informatie

  • Bijzonder legaat: de erfgenaam krijgt een som geld of een precies omschreven goed zoals een huis.
  • Legaat ten algemene titel: de erflater legateert een gedeelte of een percentage van zijn goederen. Bijvoorbeeld een vierde van de goederen of alle onroerende goederen.
  • Algemeen legaat: één of meer personen erven de algemeenheid van goederen die u bij uw overlijden nalaat. Dit impliceert niet dat die personen ook alle goederen van de nalatenschap effectief ontvangen, maar enkel de rest van de nalatenschap waarover je niet op een andere wijze heeft beschikt, bij bijzonder legaat.
  • Duolegaat | Opgelet, de fiscale regeling rond duolegaten in Vlaanderen wijzigt vanaf 1 juli '21 cfr. decreet van 18 maart '21:
    Concreet betekent dit dat het fiscaal gunstig systeem voor uw particuliere begunstigden verdwijnt vanaf 1 juli '21. Heb je dus een testament met duolegaat opgesteld, dan is het cruciaal dat u uw testament laat aanpassen voor 1 juli '21. Zoniet, zou jouw testament wel eens een heel andere uitwerking kunnen hebben dan wat je voor ogen had of misschien wordt jouw testament niet meer uitvoerbaar.

Gelukkig blijft het mogelijk om fiscaalvriendelijk na te laten aan een goed doel. Op het deel dat je aan een goed doel nalaat is na 1 juli '21 geen enkele erfbelasting meer verschuldigd. Ook voor schenkingen aan het goede doel geldt vanaf 1 juli het nultarief. Jouw legaat of schenking komt dus 100% bij het goede doel terecht.

Meer info omtrent deze wetswijziging via een Q&A, een infofilmpje en een infobrochure van notaris.be.
​Voor de eventuele herziening van uw testament neem je best contact op met uw notaris.

Testament.be

Testament.België is de groepscampagne van ruim honderd goede doelen en maatschappelijke instellingen. Ze wil het taboe rond het opstellen van een testament doorbreken en mensen bewustmaken van het belang om een goed doel op te nemen in hun testament.

Op de website kan u, naast alle goede doelen, ook praktische en juridische informatie vinden over het opmaken van uw testament.