Vzw Kinderkankerfonds is ervan overtuigd dat onderzoek cruciaal is en blijft in de strijd tegen kinderkanker. Dankzij de wetenschap zijn er de voorbije decennia enorme stappen vooruit gezet. O.a. door de alsmaar groter wordende kennis over het kankergenoom is het mogelijk geworden om snel een juiste diagnose te stellen en de behandeling af te stemmen. De behandelingstechnieken zijn verbeterd, met een betere overlevingskans als gevolg. Echter, sommige vormen van kanker blijven heel erg levensbedreigend, we verstaan nog onvoldoende de reden van herval en er zijn ook de gevolgen van de behandeling op de verdere levenskwaliteit. Er is dus nog veel onderzoek nodig om alle bestaande vragen en problemen op te lossen. Om net dat onderzoek mogelijk te maken, zijn heel wat professionelen en financiële middelen nodig.

Soorten onderzoek

  • Fundamenteel onderzoek: leren hoe kanker in het lichaam ontstaat en welke de zwakke plekken zijn van kankercellen.
  • Translationeel onderzoek: kennis uit het fundamenteel onderzoek omzetten naar praktische toepassingen om kanker op te sporen of te behandelen.
  • Klinisch onderzoek: onderzoek in het ziekenhuis, klinische (internationale) studies waarin wordt nagegaan of een behandeling beter werkt dan de gangbare behandeling, de opslag van weefselmateriaal voor later wetenschappelijk onderzoek.

Daarnaast heeft vzw Kinderkankerfonds bijzondere aandacht voor jonge onderzoekers die met innoverende ideeën en pilootprojecten weinig kansen kregen via de reguliere kanalen voor wetenschappelijke fondsenwerving. Met de juiste steun kunnen ze hun onderzoek alvast opstarten en met de eerste overtuigende data aankloppen bij de andere kanalen.

Vzw Kinderkankerfonds helpt ook opstartende of lopende onderzoeksprojecten met de aankoop van laboratoriumbenodigdheden zoals toestellen en reagentia.  

Meer activiteiten

Financiële steun aan patiënten en hun gezin

Gezinnen met een kankerpatiënt staan voor hoge kosten. Wij steunen gezinnen financieel op een gestructureerde manier met een ‘comfortforfait’ of ‘palliatieve comfortforfait’.

Meer info

Adoweekends en adokampen

Jongeren met kanker hebben soms nood aan contact met leeftijdsgenoten met een gelijkaardige levenservaring. Tijdens adoweekends en -kampen ontmoeten ze elkaar, kunnen ze elkaar ongeremd vragen stellen, zorgen delen, en voelen zich begrepen en erkend.

Meer info

Happy Hour

Happy Hour brengt muzikanten, vertellers en clowns tot aan het bed van de zieke kinderen en jongeren. Happy Hour wil opvrolijken, afleiden, verzachten en even helpen vergeten.

Meer info