Het verhaal van vzw Kinderkankerfonds start als een steunfonds voor 3K6, de toenmalige kinderkankerafdeling van het UZ Gent, onder initiatief van familie van dokter Benoit. Dit fonds werd opgericht om medicijnen te vergoeden die niet terug betaald werden. Dankzij de enthousiaste reacties en succesvolle inzamelingen werd er een grotere organisatie opgezet.

Op 2 juni 1988 ontstaat vzw Kinderkankerfonds met als doel gezinnen steunen met psychologische en financiële hulp, ziekenhuisafdelingen vooruit helpen met materiaal en extra medewerkers, en wetenschappelijk onderzoek financieel ondersteunen.  Sinds haar oprichting heeft vzw Kinderkankerfonds talrijke initiatieven genomen om het lot van zieke kinderen te verbeteren: materiële hulp voor de afdeling, financiële ondersteuning op maat voor de gezinnen,...

Vzw Kinderkankerfonds heeft ook fors geïnvesteerd in bijkomende professionele hulp voor de kinderen en hun gezinnen. Tot in 1998 was er geen enkele overheidsvoorziening voor een degelijke psychologische opvang op een kinderkankerafdeling. Die leemte werd opgevuld door het Kinderkankerfonds. Ook werd op de ziekenhuisafdeling bijkomend verpleegkundig personeel ingeschakeld en nog altijd worden dankzij het Kinderkankerfonds extra verpleegkundigen en artsen aan de afdeling toegevoegd.

Vanaf 1990 is veel energie en aandacht gegaan naar de organisatie van thuiszorg in het Koesterproject. Met dit project komen we tegemoet aan een van de belangrijkste behoeften van zieke kinderen: thuis zijn. Vanuit onze bezorgdheid voor het hele gezin hebben we in 2006 deLIEving opgestart voor broers en zussen.

Ook heeft vzw Kinderkankerfonds altijd steun verleend aan wetenschappelijk onderzoek.

Ondertussen heeft de vzw ook de mogelijkheid om de kinderoncologische afdelingen in UZ Antwerpen en UZ Brussel te steunen. Op vlak van wetenschappelijk onderzoek is er ook samenwerking met UZ Leuven.

Sommige leemtes in de gezondheidszorg die vzw Kinderkankerfonds aantoonde, zijn intussen erkend door de overheid. Er zijn structurele oplossingen geboden: psychologen maken deel uit van het behandelend team, er is een regeling voor de palliatieve thuiszorg,...

Vandaag de dag blijft vzw Kinderkankerfonds alle initiatieven steunen en houdt het de vinger aan de pols om veranderende noden te signaleren en naar oplossingen te zoeken. In de toekomst hopen we meer te kunnen investeren in wetenschappelijk onderzoek.Nog lang niet alle kinderen genezen van kanker en nog lang niet alle kinderen genezen op een aanvaardbare manier.