De doelstelling van de vzw Kinderkankerfonds wordt in de statuten als volgt geformuleerd: "de vereniging heeft tot doel, met uitsluiting van enig winstoogmerk, de bevordering van de lichamelijke en geestelijke gezondheid van het kind met kanker, de verbetering van de sociale situatie van betrokken kind en gezin en het ondersteunen van wetenschappelijk kankeronderzoek".

Het verhaal van het Kinderkankerfonds start in 1986

Het verhaal van vzw Kinderkankerfonds begint in 1986 met de opstart van een financieel steunfonds voor de toenmalige kinderkankerafdeling 3K6 van het UZ Gent. Dit initiatief werd genomen door de kinderoncoloog dokter Yves Benoit, die de allereerste financiële steun ontving  via een familiefeest. Dit financieel steunfonds zorgde voor de aankoop van bijkomend materiaal voor de kinderen in het ziekenhuis en ook voorde vergoeding van medicijnen die toen niet terugbetaald werden. Dankzij de enthousiaste reacties en meerdere succesvolle inzamelingen werd in het voorjaar van 1988 beslist om verder te werken met een onafhankelijke vereniging: vzw Kinderkankerfonds.

Op 2 juni 1988 ontstaat vzw Kinderkankerfonds met als doel gezinnen steunen met psychologische en financiële hulp, ziekenhuisafdelingen vooruit helpen met materiaal en extra medewerkers, en wetenschappelijk onderzoek financieel ondersteunen.

Sinds haar oprichting heeft vzw Kinderkankerfonds talrijke initiatieven genomen om het lot van zieke kinderen te verbeteren: materiële hulp voor de afdeling, financiële ondersteuning op maat voor de gezinnen,... Vzw Kinderkankerfonds heeft ook fors geïnvesteerd in bijkomende professionele hulp voor de kinderen en hun gezinnen. Tot in 1998 was er geen enkele overheidsvoorziening voor een degelijke psychologische opvang op een kinderkankerafdeling. Die leemte werd opgevuld door vzw Kinderkankerfonds. Ook werd op de ziekenhuisafdeling bijkomend verpleegkundig personeel ingeschakeld en nog altijd worden dankzij vzw Kinderkankerfonds extra verpleegkundigen en artsen aan de afdeling toegevoegd.

Vanaf 1990 is veel energie en aandacht gegaan naar de organisatie van thuiszorg in het Koesterproject. Met dit project komen we tegemoet aan een van de belangrijkste behoeften van zieke kinderen: thuis zijn. Vanuit onze bezorgdheid voor het hele gezin hebben we in 2006 deLIEving opgestart voor broers en zussen.

Ook heeft vzw Kinderkankerfonds altijd steun verleend aan wetenschappelijk onderzoek.

Sommige leemtes in de gezondheidszorg die vzw Kinderkankerfonds aantoonde, zijn intussen erkend door de overheid. Er zijn structurele oplossingen geboden: psychologen maken deel uit van het behandelend team, er is een regeling voor de palliatieve thuiszorg,...

Vandaag de dag blijft vzw Kinderkankerfonds alle initiatieven steunen en houdt het de vinger aan de pols om veranderende noden te signaleren en naar oplossingen te zoeken. In de toekomst hopen we meer te kunnen investeren in wetenschappelijk onderzoek. Nog lang niet alle kinderen genezen van kanker en nog lang niet alle kinderen genezen op een aanvaardbare manier.